Over de Buitenruimte is in de loop der jaren zeer veel geschreven. Aan de Buitenruimte is ook zeer veel ontworpen. Ondanks het feit dat de start van Almere nog geen 50 jaar terug ligt, is het toch niet eenvoudig gegevens op te diepen.

Jan Wouter Bruggenkamp, die vanaf het begin als landschapper aan het Projektburo Almere verbonden was, heeft een overzicht samengesteld, waarin per onderscheiden deelgebied gegevens zijn opgenomen, over jaar van ontwerp, periode van realisatie, ontwerper. Het betreft een overzichtskaart en een tabel. Voor de liefhebber.