De Westelijke Groene Wig is een structurerend element in de groenstructuur van Almere Haven. In deze wig liggen het Wierdenpark, Jeugdland Haven, Tuingouw en Uithof. De wig begint breed, aansluitend aan het Beginbos, versmalt daarna en verbreedt zich weer richting het centrum van Haven. Deze drie te onderscheiden delen hebben elk een eigen karakter.

Het deel dat aansluit op het Beginbos omvat het Sportpark De Wierden, waar nog maar een klein deel van de oorspronkelijke omvang van over is. Ook andere recreatieve functies zijn in dit deel te vinden: Jeugdland en het volkstuincomplex Tuingouw. In dit brede deel vindt de woningbouw plaats van De Laren (met supermarkt).
Het smalle middendeel van deze groene wig bestaat uit grasvelden met boomgroepen. Er ligt een klein tennispark. Een waterloop vormt hier de grens met de nabije woonbebouwing.
Het deel dat tegen de bebouwing van De Uithof uitwaaiert is een parkachtig gebied met boomgroepen en bosschages. De waterloop neemt hier het karakter van een bosbeek aan.

westwig-kaart-groot

Bewaren

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

In vogelvlucht