Het Vroege Vogelbos en het aansluitende Beginbos vormen een langgerekte strook langs de zuidkant van de A6. Het bos wordt van de bebouwing in Haven gescheiden door de Muidervaart en ligt daardoor ingeklemd tussen de A6 en de vaart. De inrichting is die van een dicht bos, doorsneden door enkele langzaam verkeersroutes. Het Vroege Vogelbos is genoemd naar het voormalige VARA programma ''Vroege Vogels'', dat hier (in het Eksternest) werd opgenomen. Het Beginbos heet zo omdat hier met de aanleg van Almere Haven is begonnen.

Het oostelijke deel van deze bosstrook is deels bebouwd, met enkele verspreide bebouwde functies. Deze losse gebouwen liggen aan het Fontanapad, een belangrijke langzaam verkeersroute tussen Haven en Stad. In dit deel bevindt zich ook het Eksternest, een horecavoorziening, met aansluitend een schaapskooi met weiden. Er is een wandelroute langs bijzondere bomen, zodat dit deel ook een educatieve functie heeft.

Vroege Vogelbos en Beginbos

Toelichting kaart

In vogelvlucht