Het Cascadepark ligt midden in het woongebied van Almere Poort. Het is een langgerekt (ca 2 km), smal (100-200 meter) en open gebied. Het park wordt vrijwel geheel omgeven door een waterloop. Het park is vooral bedoeld voor de bewoners van de aangrenzende wijken, het Europakwartier, Columbuskwartier en Homeruskwartier.

In de loop der jaren hebben diverse voorzieningen, veelal op initiatief van de omgeving, een plek gekregen. Het Klokhuis, een uit zandzakken opgetrokken paviljoen, een onderkomen voor buitenschoolse opvang, labyrinth-moestuin, rozentuin, playground, Internationale School en het Groenhorstcollege (beide in Cascadepark Oost). Actief zijn oa de ‘Stichting Cascade’ en de bewonersgroep 'Ons Cascadepark'.

www.cascadepark.nl

Cascadepark

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

links

In vogelvlucht