Cascadepark: basisgegevens

Opdrachtgever   Gemeente Almere
Ontwerper   Mariëtte Claringbould en Hanneke Toes,
tlu landschapsarchitecten
Ligging en situatie   Centraal in Almere Poort - tussen Europakwartier, spoorlijn, Homeruskwartier en Columbuskwartier
Oppervlakte    
Jaar van ontwerp    2007
Jaar van aanleg    2010 -
Karakteristiek, functie en vorm   Primair voor aanliggende buurten
Voorzieningen en vestigingen   Klokhuis, kinderopvang, playcourt
Beheer   Ons Cascadepark
Stad & Natuur Almere: Klokhuis
Ontwikkelingsperspectief   Realisatie in samenspraak met bewoners
Website   www.cascadepark.nl

 

Ontwerpers aan het woord

Hanneke Toes en Mariëtte Claringbould waren de landschapsarchitecten die het eerste plan voor het Cascadepark in Almere ontwierpen.

Willem van der Laan, landschapsarchitect bij de Gemeente Almere, legt uit hoe hij in 2002 gewerkt heeft aan het Cascadepark.