Het Lumièrepark omvat de oostelijke oever van het Weerwater. Het park is alleen voor langzaam verkeer toegankelijk. Het park is opgebouwd uit drie onderscheiden delen.

Het noordelijk deel is vormgegeven als een stedelijk park met bomenrijen en weiden. Het uitzicht op het Weerwater is hier essentieel. Aan de zuidkant sluit hier een natuurlijk ogend bos op aan. Op de zuidpunt ligt het Lumièrestrand met bescheiden voorzieningen. Hier vandaan kan worden gezwommen in een afgescheiden deel van het Weerwater. De brug in het fietspad dat hier langs loopt leent zich goed om van af te duiken. Bewoners van de aangrenzende Filmwijk hebben aansluitend aan het Lumièrepark de groenstrook langs het fietspad in een buurtparkje veranderd door aanplant van een boomgaard.

De toekomst van het Lumièrepark is verbonden met de aanleg en de doorontwikkeling van de Floriade aan de overkant van het Weerwater.

Lumièrepark

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

In vogelvlucht