Het Ebenezer Howardpark en het Laterna Magikapark liggen als langgerekte groenstroken aan weerszijden van de Veluwedreef. Beide parken kennen een bonte mengeling van bosjes, velden, laanfragmenten en vijvers. In de parken staan clusters van gebouwen in het groen.

De met struiken en bomen beplante geluidswallen langs de Veluwedreef onttrekken beide parken voor de automobilist grotendeels aan het oog, slechts op enkele punten zijn vanaf de hoger gelegen dreef uitzichten over het groen mogelijk.

Beide parken worden in hoofdzaak door de buurtbewoners benut als uitloopgebied en voor het beoefenen van sport en spel. Het Ebenezer Howardpark heeft een trapveld. Het Laterna Magikapark heeft tennisvelden en een speelveld. Vanuit de aangrenzende woonwijken, Parkwijk en Filmwijk, zijn directe toegangen tot het groen mogelijk.

Ebenezer Howardpark

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

In vogelvlucht