Bestemmingsplan Stad Oost (1983)

ebenezer-rpt-1983Behalve het Muzenpark is ook het Ebenezer Howardpark/Laterna Magikapark niet terug te vinden op de structuurplankaart Almere Stad 1982. Ook in het bestemmingsplan Stad Oost (1983) is nog geen sprake van een concreet park. Wel staat in de toelichting dat het gebied in het midden van het plangebied ten westen van de Hoge Vaart een lokale functie heeft waar intensieve recreatie plaatsvindt. Men vindt dit als aanduiding op de plankaart terug.

»» link naar het originele plan
»» link naar de plankaart

Structuurvisie Almere Stad Oost (1988)

ebenezer-rpt-1988In dit globale plan voor o.a. Filmwijk, Parkwijk en Danswijk is een groene arcering langs de Kernhoofdweg 3 (de Veluwedreef) opgenomen. Hierin is ruimte beschikbaar voor park en recreatie; hiervoor moet nog nadere studie worden verricht. De afmetingen van deze zone is becijferd op ca 350 x 2700 meter.

»» link naar het originele plan

Ontwikkelingsplan 2F (1991)

ebenezer-rpt-1991Dit plan voor Filmwijk Noord omvat ook het noordelijke deel van de z.g. middenzone, aan de oostkant van de Veluwedreef. Dit deel bestaat uit drie stukken met elk een eigen karakter. Aan de kop is een aantal voorzieningen gedacht.

»» link naar het plan

Bestemmingsplan centrale zone Parkwijk (1994)

ebenezer-rpt-1994Dit bestemmingsplan bevat een uitvoerige beschrijving van dit parkgebied in al zijn facetten. De zone valt uiteen in drie delen: een deel met gebouwde voorzieningen/wonen (van spoorlijn tot waterloop), een deel park (van waterloop tot hoogspanningslijn) en een deel bos. Bos en park (uitgezonderd een horecavestiging) blijven onbebouwd.

»» link naar het plan

Almere Parkstad (2003)

ebenezer-rpt-2003De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Geconcludeerd wordt dat met de dan aanwezige gebouwen de bebouwingscapaciteit van het park wel is bereikt, op een enkele horecavoorziening na. Er moet meer openheid komen langs de Veluwedreef, vanaf deze weg zijn de parken nauwelijks te zien.

»» link naar het originele plan

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Ebenezer Howardpark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Bestemmingsplan Film-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark (2011)

ebenezer-rpt-2011De centrale zone aan de (noord)oostzijde van de Veluwedreef heeft meerdere bestemmingen. Het kerngebied van het park, ten zuiden van de waterloop, heeft de bestemmingen ‘groen’ en ‘water’, zonder bebouwing. Ten noorden van de waterloop liggen hoofdzakelijk maatschappelijke voorzieningen.

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.