Het geheel van Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark en Bos der Onverzettelijken kent een heldere ruimtelijke opbouw. Langs de Vrijheidsdreef, die ten zuiden van dit complex van parken loopt, strekt zich een langgerekt bos uit. In het bos worden open terreinen afgewisseld met dichte begroeiing. Er zijn zowel strakke lanen te vinden als kronkelige informele paden. Hier en daar zijn hogere plekken opgeworpen. Het bos, dat bestaat uit het Hannie Schaftpark en het Bos der Onverzettelijken, wordt aan de noordkant begrensd door de Leeghwaterplas. In de plas liggen drie eilanden die dicht begroeid zijn. Twee van die eilanden zijn met houten bruggen met elkaar en de oevers verbonden, zodat een wandeling over de eilanden vanaf de oevers van de plas mogelijk is. De noordkant van de plas bestaat uit een groene oever voor de aangrenzende woonwijk Waterwijk.

Met uitzondering van enige speelvoorzieningen in de rand kent het park geen programma. In het Bos der Onverzettelijken wordt door middel van borden informatie gegeven over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere elementen zijn verder de stadsweide in de zuidwestelijke punt van het gebied, waar koeien grazen, en Jeugdland in de noordoostelijke hoek.

Een doorgaande fietsroute loopt langs de zuidkant van het gebied. De Leeghwaterplas is doorvaarbaar. Via een sluis is er een verbinding met de Hoge Vaart, de andere kant op is er een verbinding met de Stadswetering.

Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark, Bos der Onverzettelijken

Toelichting kaart

In vogelvlucht