De buitenruimte van Almere (1976)

hannieschaft-rpt-1976Op deze kaart is de landschapsontwikkelingszone met de Leeghwaterplas e.o. (toen Zuigerplas BZ 14 geheten, gelegen op landbouwkavel nummer BZ 14) ingetekend. De Zuigerplas, al gemaakt in 1973-1974, wordt dan al in verband gebracht met de mogelijke ontwikkeling van een specifiek recreatielandschap, een natuurlijk landschap in de richting van het landelijk gebied.

»» link naar het originele rapport

Ontwerp Almere-Stad (1977)

hannieschaft-rpt-1977In dit plan, voorloper van het struktuurplan Almere-Stad (1980), is de Leeghwaterplas met aangrenzend gebied al in de globale groenstructuur opgenomen. Geconstateerd wordt slechts dat vanuit de buitenruimte rondom het stadsgebied een aantal landschapsontwikkelingszones naar binnen dringt tot vlakbij het centrum. Met hierin o.a. sport- en openluchtrecreatieve voorzieningen, als ook water.

»» link naar het originele rapport

Struktuurplan Almere-Stad (1980)

hannieschaft-rpt-1980De plas en aanliggend groengebied staan prominent op de plankaart.

»» link naar het originele rapport

Globaal programma van eisen groengebied 2P (1980)

hannieschaft-rpt-1983Het plangebied van circa 150 ha omvat de Zuigerplas (BZ 14, al gemaakt in 1973-1974), het groengebied ten zuiden ervan (tot aan KHW 2.2 = Vrijheidsdreef) en het groengebied tussen de Hoge Vaart en de SAW5 (Stadsautoweg 5 = de Tussenring) ten oosten hiervan; later genaamd Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark, Bos der Onverzettelijken en het Fanny Blankers-Koen Sportpark.

Het plan bevat een ruime beschrijving van het gewenste karakter, functies en voorzieningen met hun locaties.

»» link naar het rapport
»» link naar de plankaart

Inrichtingstekeningen Leeghwaterplas (1984)

hannieschaft-rpt-1984Dit dossier bevat een aantal inrichtingstekeningen op groot formaat van de oevers van de Leeghwaterplas, waaronder het Hannie Schaftpark.

»» link naar de tekeningen

Structuurschets Almere Stad Oost 1e fase (1989)

hannieschaft-rpt-1989Het Hannie Schaftpark valt buiten de begrenzing van deze structuurschets. De kaart geeft evenwel al een beeld van de beplanting op hoofdlijnen.

»» link naar het plan

Bestemmingsplan Hannie Schaftpark Oost (1992)

hannieschaft-rpt-1992Aanleiding tot dit bestemmingsplan is de wens om een bijzonder moment ter ere van omgekomen verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog op te richten. Ook een nieuwe locatie voor Jeugdland was gewenst.

Het Hannie Schaftpark Oost zou de naam ‘Bos der Onverzettelijken’ krijgen.

»» link naar het plan
»» link naar de plankaart

Almere parkstad (2003)

hannieschaft-rpt-2003De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren Voor dit parkgebied is dat o.a. een betere benutting van de visuele relatie met het aanliggende water en eigentijdsere presentatie van de informatie over het verzet (2e wereldoorlog).

»» link naar het originele rapport

Atelier Almere: Hannie Schaftpark/Leeghwaterplas (2005)

hannieschaft-rpt-2005Geen beleidsnota of -plan, maar de uitkomst van het practicum Landschapsarchitectuur inrichting stedelijk gebied, Universiteit Wageningen. Vier groepen studenten met elk een eigen thema buigen zich over de toekomst van het parkgebied. Heeft het gebied potenties voor een intensief parkachtig gebruik, of moet het op een of andere manier een rol spelen in de doorgroei van Almere?

»» link naar het rapport

Parkanalyse Almere: Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

hannieschaft-rpt-2008Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Hannie Schaftpark. Op grond van 8 criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30Mb!)

Ontwikkelingsplan Bos der Onverzettelijken (2012)

hannieschaft-rpt-2012Het Bos der Onverzettelijken, monument voor de gevallen verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog, is na zo’n twintig jaar aan een make over toe. Met uitgangspunten als ‘meer eigentijds’, ‘meer herkenbaar’ en ’natuurbeheerplan’ is een nieuw plan gemaakt, met een nieuwe ruimtelijke structuur.

»» link naar het rapport