Het Polderpark bestaat uit twee delen die in het stedelijk weefsel haaks op elkaar staan. In het park hebben polderelementen (grasvelden, rijen populieren langs de vaart) en voorzieningen (kinderboerderij, tennisbanen, volkstuinen) een plaats gekregen. De westelijke strook is ruim opgezet en werd het best gebruikt door de omwonenden. In het langgerekte oostelijk deel, tussen woonbuurten in gelegen, bleef het gebruik achter bij de verwachtingen. Hier loopt een fietsroute die diverse woonbuurten met elkaar verbindt.

Vrijwilligers zorgen voor een natuurlijk beheer van het park. Zij zorgen voor het planten, onkruid wieden, snoeien en maaien. Het maaisel zetten ze aan de slootkant op tot een broeihoop voor ringslangen. Het materiaal dat vrijkomt bij het snoeien gebruiken ze voor takkenrillen, waarin vogels en kleine zoogdieren graag een plekje zoeken.
Een recente ontwikkeling is de aanleg van een vlindertuin.

Polderpark

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

links

In vogelvlucht