Almere, met zijn 200.000 inwoners, kent een grote verscheidenheid aan groen. Deze website informeert de Almeerse bevolking over de bijzondere groene kwaliteiten van hun stad.

Op stadsniveau is er, tussen de stadsdelen, een groot samenhangend netwerk van groen en water met daarin op de natuur gerichte attracties zoals natuurbelevingcentrum De Oostvaarders, de landschapskunstwerken De Groene Kathedraal en Polderland Garden of Love and Fire, het Museumbos, bezoekerscentrum De Trekvogel, en nog veel meer.

Op kleinere schaal liggen in de buurten de stadsparken. Deze website richt zich juist op deze parken, kleine oases, die bewoners dicht bij huis de mogelijkheid bieden even te ontsnappen aan de drukte van alledag.

Per park ziet u op deze site welke voorzieningen in het park te vinden zijn en welke bewonersgroepen zich ontfermen over een park. Verder zijn ook de voorstudies verzameld die geleid hebben tot de parken. Daarnaast geven de oorspronkelijke landschapsarchitecten, op film, een toelichting op hun ontwerpen.

Deze website is gemaakt in samenwerking met de Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Stad & Natuur Almere, Staatsbosbeheer en Kunstlinie Almere Flevoland.

Colofon

Tekst en redactie:
Theo Lagarde, Jan Frans de Hartog, Jan Wouter Bruggenkamp, Gerard Slokkers, Marie-Josée Röselaers.
Cartografie: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Almere
Grafische vormgeving en website: Kiezels

Schaal overzichtskaart: ca. 1 : 45.000
Schaal detailkaarten: ca. 1 : 16.000

De kaarten op deze website zijn gebaseerd op de nota Kleur aan Groen (2014), Gemeente Almere.

Hoewel aan de samenstelling van de kaarten de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de makers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.