Het Meridiaanpark loopt dwars door Almere Buiten, tussen de woonbuurten door, en vormt ruimtelijk gezien een venster op de polder. Het park is opgebouwd uit diverse groene polderelementen: een bos, een laan, populierencarrees en weiden.

Het park werd vooral benut door joggers en hondenbezitters. De gemeente wil van dit park meer een vrijetijdszone maken door de gebruiksmogelijkheden te vergroten. Er zijn bomen gekapt, waarvoor deels weer bomen zijn teruggeplaatst, bankjes neergezet en picknick- en barbecueplekken tot stand gekomen. Er is een wandelpad aangelegd.

Het brede noordelijk deel van het park wordt heringericht tot Buitenplaats. Er is een warmoezerij (stadstuinderij), waar de bewoners groenten mogen halen. Op die manier kunnen de bewoners kennisnemen van de beginselen van gezonde voeding. Naast Jeugdland is een natuurlijk speeleiland gekomen. Meer groene initiatieven zijn in ontwikkeling.

Meridiaanpark

Toelichting kaart

pictogrammen

pictogrammen

kleuren

legenda

In vogelvlucht