Polderpark: basisgegevens

Opdrachtgever   Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Ontwerper(s)   Hein van Delft
Ligging en situatie   Almere Buiten
Oppervlakte   35 ha; lengte 1900 meter, breedte variërend van 120 tot 300 meter
Jaar van ontwerp   1980-1988, gefaseerd
Jaar van aanleg   1983-1989, gefaseerd
Karakteristiek, functie en vorm   Door de contrasten tussen open polderlandschap, waterrijk laagte-vegetatiegebied en bos wordt het landschap dat de stad omgeeft daarbinnen ervaarbaar gemaakt.
Voorzieningen en vestigingen   Grasvelden, laagte-vegetatiegebied, struwelengebied, aanlegplaats, visplaatsen, voetbal, tennis, volkstuinen, schoolwerktuinen, dierenweide, speelobjecten, sporthal, scholengemeenschap, buurthuis, basisschool.
Beheer   www.vriendenvanhetpolderpark.nl
Ontwikkelingsperspectief    
Website   www.vriendenvanhetpolderpark.nl

 

Ontwerpers aan het woord

Toelichting op het ontwerp van het park