Ontwerp struktuurplan Buitenruimte Almere (1979)

polderpark-lagevaart-rpt-1979Dit plan wil – met als uitgangspunt het Ontwerp-Structuurplan Almere – vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van de Buitenruimte. Het instrument zijn de landschapsontwikkelingszones, een netwerk van intensief te gebruiken, openbare gebieden. Ze zijn als radialen vanuit het centrum van Almere Stad gedacht, met als aanvulling zones langs de Hoge en Lage Vaart.

»» link naar het rapport
»» link naar de plankaart

Ontwikkelingsplan 1e kwadrant (1981)


polderpark-lagevaart-rpt-1981Dit plan, vooruitlopend op het structuurplan, beschrijft de gedachteontwikkeling van de Molen-, Bouwmeester- en Landgoederenbuurt. Men wil de omgevingskenmerken van invloed laten zijn op het karakter van Almere Buiten door zo direct mogelijke functionele, visuele en ruimtelijke relaties met de omgeving. Resultaat is een grotendeels rechthoekig opgezette structuur, die in de vorm van een groen netwerk samenhang aan het plan geeft. In de eerste kwadrant ligt een groene zone langs de Lage Vaart.

»» link naar het plan

Structuurplan Almere Buiten (1982)


polderpark-lagevaart-rpt-1982De locatie voor de latere Lage Vaart oever verschijnt voor het eerst op kaart in dit structuurplan. Ze maakt deel uit van de grotere groenstructuur van deze kern. Plaatselijk kan die structuur plek bieden aan bv. sportvelden, zwembad, volkstuinen. Als bijzonder uitgangspunt voor het verdere ontwerp geldt dat de verschillende landschappen rondom Almere Buiten in die groenstructuur herkenbaar moeten zijn. Voor de locatie Lage Vaart oever is dat de overkant van de vaart.

»» link naar het rapport

Bestemmingsplan buurt C en groengebied F (1983)


polderpark-lagevaart-rpt-1983In de toelichting valt te lezen, dat langs de Lage Vaart in 1980-1981 plantstroken zijn aangelegd. De richting van dit kanaal met plantstroken sluit aan op de twee voornaamste kavelrichtingen van het polderlandschap rond Almere Buiten. De toegelaten bestemming is Groendoeleinden. Hierin zijn ook nutstuinen mogelijk.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Bestemmingplan buurt D (1983)


polderpark-lagevaart-rpt-1983-2In de toelichting valt te lezen, dat in 1980-1981 langs de Lage Vaart twee bosvakken zijn ingeplant. Deze groene zone wordt vooral als uitloopgebied voor de aangrenzende buurt gezien, met ruimte voor trapveldjes, speelplaatsen en nutstuinen.
De toegelaten bestemming is (uit te werken) Groendoeleinden, waaronder ook nutstuinen.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Almere parkstad (2003)


polderpark-lagevaart-rpt-2003Het Polderpark is het park dat tussen Bouwmeester- en Landgoederenbuurt ligt. Het Lage Vaart park staat hier haaks op, parallel aan de vaart. Hier wordt voorgesteld om in deze zone tuinen en dierenweiden te realiseren (c.q. te behouden).

»» link naar het rapport