Bestemmingsplan Stad Oost (1983)

ebenezer-rpt-1983Behalve het Muzenpark is ook het Ebenezer Howardpark/Laterna Magikapark niet terug te vinden op de structuurplankaart Almere Stad 1982. Ook in het bestemmingsplan Stad Oost (1983) is nog geen sprake van een concreet park. Wel staat in de toelichting dat het gebied in het midden van het plangebied ten westen van de Hoge Vaart een lokale functie heeft waar intensieve recreatie plaatsvindt. Men vindt dit als aanduiding op de plankaart terug.

»» link naar het originele plan
»» link naar de plankaart

Structuurvisie Almere Stad Oost (1988)

ebenezer-rpt-1988In dit globale plan voor o.a. Filmwijk, Parkwijk en Danswijk is een groene arcering langs de Kernhoofdweg 3 (de Veluwedreef) opgenomen. Hierin is ruimte beschikbaar voor park en recreatie; hiervoor moet nog nadere studie worden verricht. De afmetingen van deze zone is becijferd op ca 350 x 2700 meter.

»» link naar het originele plan

Ontwikkelingsplan 2K (1992)

laternamagika-rpt-1992Dit plan voor Filmwijk Zuid omvat ook het zuidelijke deel van de zg middenzone, aan de westkant van de Veluwedreef. Dit deel bestaat uit drie stukken met elke een eigen karakter. Aan beide uiteinden is sprake van aanzienlijke bebouwing. Het middenstuk is de kern van het park.

»» link naar het plan

Almere Parkstad (2003)

ebenezer-rpt-2003De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Geconcludeerd wordt dat met de dan aanwezige gebouwen de bebouwingscapaciteit van het park wel is bereikt, op een enkele horecavoorziening na. Er moet meer openheid komen langs de Veluwedreef, vanaf deze weg zijn de parken nauwelijks te zien.

»» link naar het originele plan

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Laterna Magikapark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Bestemmingsplan Film-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark (2011)

ebenezer-rpt-2011De (zuid)westzijde van de centrale zone, het Laterna Magikapark, heeft meerdere bestemmingen. Aan de noordkant zijn maatschappelijke voorzieningen gelegen, aan de zuidzijde een tenniscomplex en woningen. Het eigenlijke park heeft de bestemming ‘groen’ en ‘water’, zonder bebouwing.

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.