Globaal programma van eisen gebied 2D/2G/2U (1981)

muzenpark-rpt-1981Dit werkdocument bevat een aantal eisen dat moet gelden voor het ontwerpen van o.a. het gebied 2D/2G (Muziekwijk). Het gaat vooral om woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen. Van een park is nog geen sprake. Wel worden normen voor groen genoemd, o.a. voor z.g buurtgroen dat in grotere eenheden is gedacht. Parken bijvoorbeeld.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan 2D/2G/2U (Muziekwijk en Hollandsekant) (1983)

muzenpark-rpt-1983In de toelichting op het bestemmingsplan valt te lezen, dat in het plan onbebouwde voorzieningen als sport en recreatie, groenvoorzieningen, speel- en spelvoorzieningen een plek moeten krijgen.
Er is sprake van een centraal gelegen parkstrook vanaf het (toekomstige) station naar het subcentrum/ziekenhuis (welke laatste nooit is gerealiseerd). Omdat Muziekwijk pas 5 jaar later zou worden ontwikkeld, is de bestemming ‘uit te werken gebied voor woondoeleinden’.

»» link naar het originele plan
»» link naar de plankaart

Verkaveling gebied 2G, Almere-Stad (1983)

muzenpark-rpt-1983-2Deze verkaveling (van een deel van Muziekwijk Noord) is een studie voor het eerste bestemmingsplan (1983). Hier is (al) een groenstructuur voor de wijk getekend. Onderdeel hiervan is een wijkpark (dat niet doorloopt tot aan het spoor).

»» link naar het originele plan (ca. 18Mb!)

Structuurschets Muziekwijk Noord (1987)

muzenpark-rpt-1987“Een nadere uitwerking van het vastgestelde structuurplan is de introduktie van een wijkpark, als gevolg van de constatering dat de wijk een te groot en ongestructureerd woongebied dreigde te worden. In het bestemmingsplan is vervolgens een aanwijzing opgenomen om centraal in het woongebied een groengebied van ten minste 3,5 ha te projecteren. In de successievelijke plannen voor de invulling van 2.G (= Muziekwijk Noord) is het centrale park een hoofdthema geworden.”

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan Muziekwijk Midden & West (1992)

muzenpark-rpt-1992Een groot wijkpark, het Muzenpark, is geprojecteerd tussen het NS-station en de gracht. Eventueel kan het gebiedje bij het NS-station deels voor openbaar groen/annex parkeervoorziening (P+R) worden gebruikt. Om het beeldbepalende karakter van het park verder tot zijn recht te laten komen zijn in het plan langs de randen van het park hogere "wanden" (woningen tot 8 bouwlagen) voorgeschreven.

»» link naar het originele plan (ca. 72Mb!)

Oorspronkelijke ontwerp Muzenpark

muzenpark-rpt-2000Een nota die alleen over het ontwerp van het Muzenpark gaat, is niet bekend. Het park werd waarschijnlijk ‘in het werk’ vormgegeven. Wel zijn enkele interessante kaarten bewaard gebleven, en wel de ontwerpen van het park en de bruggen.

»» link naar "Ontwerptekeningen Muzenpark (Paul de Maar)

Bestemmingsplan Muziekwijk Noord (2008)

muzenpark-rpt-2008Voor het Muzenpark is dit een conserverend plan. Binnen de bestemming Groenvoorzieningen is een beperkt aantal gebruiksvormen toegestaan zoals groen, voet- en fietspaden, water, speelvoorzieningen, afvalverzamelplaatsen, nutsvoorzieningen en kunstobjecten alsmede JOP's. Er mogen binnen deze bestemming in principe geen gebouwen worden gebouwd.

Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl