Concept Struktuurplan Buitenruimte (1979)

overgooischezoom-rpt-1979Dit plan wil - met als uitgangspunt het Ontwerp-Structuurplan Almere - vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van de Buitenruimte.

De omgeving van Almere Haven (doorlopend tot aan de A6) wordt gekenmerkt door een groot bosgebied. De open ruimten hierbinnen zijn bedoeld voor agrarisch gebruik.

»» link naar het rapport
»» link naar de plankaart

Bestemmingsplan Oostrand (1983)

overgooischezoom-rpt-1983Overgooi kent ‘groene’ bestemmingen, zoals agrarische doeleinden, bos, nuts- en recreatietuinen, recreatie. Het gebied van de latere Overgooische Zoom heeft een landbouwbestemming.

NB. De toelichting en voorschriften ontbreken vooralsnog.

»» link naar de plankaart

Struktuurplan Almere (1983)

overgooischezoom-rpt-1983-2In het oorspronkelijke structuurplan voor Almere was Overgooi (de Oostrand) niet bestemd als woongebied. Het was een deel van de grote groenstructuur, waartoe vrijwel alles ten oosten van Almere Haven en ten zuiden van de A6 behoorde. Dit deel zou landbouwgebied blijven.

»» link naar het originele rapport

Informatiemap Buitenruimte Almere (1987)

overgooischezoom-rpt-1987Dit rapport probeert een overzichtelijke en complete bundeling te zijn van plannen voor de buitenruimte van Almere: het gebied buiten de kernen Stad (maar wel inclusief Weerwater), Haven en Buiten (ten noorden van de Lage Vaart).

Uitgangspunt voor de Oostrand is het maken van een tamelijk rustig stadsrandgebied met permanente landbouw als hoofdbestemming. Ook is sprake van een openbaar parkgebied.

»» link naar het originele rapport

Stadsplan Almere 2005 (1992)

overgooischezoom-rpt-1992De locatie Overgooi staat hier nog altijd op de kaart getypeerd als landbouwgebied. De oostrand komt verder niet ter sprake.

»» link naar het originele rapport

Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere (ROSA) (1996)

overgooischezoom-rpt-1996De nota wil voorwaarden scheppen voor een optimale ontwikkeling van Almere. Daarom worden enkele strategische ruimtelijke projecten voorgesteld. Die leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een grotere stedelijke diversiteit en aan de regionale oriëntatie. Men voorziet een markt voor vrijstaande woningen in lage dichtheden in een lommerrijke omgeving. In het Gooi is daar geen ruimte voor, in Almere wel. Overgooi wordt aangemerkt als een strategisch project.

»» link naar het originele rapport

Structuurplan Overgooi (1999)

overgooischezoom-rpt-1999Het plan, een uitwerking van ROSA, bevat de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van Overgooi als (exclusief) woongebied met 750 woningen. Centraal in het gebied, lopend van west naar oost, is een landschapszone gelegd. Ze vormt de schakel tussen het Waterlandse Bos in het westen en het Cirkelbos in het oosten. Het plan bevat een aantal overwegingen voor de uitwerking.

»» link naar het rapport (ca. 10Mb!)

Ontwikkelingsplan Overgooi (2000)

overgooischezoom-rpt-2000De landschapszone als onderdeel van het groene raamwerk. De verbinding tussen Cirkelbos en Waterlandse Bos, met recreatieve en ecologische waarde. De inrichting moet later nog worden uitgewerkt, maar men is geïnspireerd door Aardzee, landschapskunst van Piet Slegers in Zeewolde.

»» link naar het rapport (ca. 12Mb!)

Inrichtingsplan landschapszone Overgooi (2007)

overgooischezoom-rpt-2007Dit plan geeft een invulling van de scheg die in eerdere plannen alleen als ruimtelijk element was aangegeven. In dit plan vormt water met 10 ha oppervlak een belangrijk element.

»» link naar het plan

Bestemmingsplan Villapark Overgooi (2014)

overgooischezoom-rpt-2014De toelichting beschrijft uitgebreid de opzet en kwaliteiten van de landschapszone (die dan aangelegd is). Lange zichtassen, eilanden, combinatie van water en eilanden geven het gebied herkenbaarheid. De groen gekleurde zone is bestemd voor o.a. groenvoorzieningen en waterpartijen, dierenweiden en stadsweiden, speel- en nutsvoorzieningen.

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.