De Pampushout, de Buitenruimte tussen Poort, Pampus en Stad, ligt aan een landschapsontwikkelingszone. In het begin is sprake geweest van het ontwikkelen van een recreatiepark in de Pampushout tegenover Almere Stad, met als voorbeeld Pittelo in Assen. De nota Een open rekreatiepark in de Pampushout (1977), als ook Een open recreatiesportpark in Almere. Aanbevelingen en financiële consequenties (1978), gaat over dit onderwerp.

Een open sportpark van ca. 150 ha, zonder hekken, paste bij de geest van die tijd. Iedereen moest toegang hebben, geen barrières. Bovendien paste het in de groei van niet-verenigingsgebonden sportbeoefening. Het zou ook multifunctioneel moeten zijn. De nota noemt een aantal uitgangspunten/wensen voor wat betreft samenstelling (functies), ontwerp en beheer. De verkozen locatie lag "juist ten zuiden van de doorgaande vaarroute tussen de toekomstige woonwijken van Almere-Stad en Almere-Pampus." Naar mag worden aangenomen in de oksel van Hogering-Botterweg, tegenover Muziekwijk.

De Pampushout, de Buitenruimte tussen Poort, Pampus en Stad, ligt aan een landschapsontwikkelingszone. In het begin is sprake geweest van het ontwikkelen van een recreatiepark in de Pampushout tegenover Almere Stad, met als voorbeeld Pittelo in Assen. De nota Een open rekreatiepark in de Pampushout (1977), als ook Een open recreatiesportpark in Almere. Aanbevelingen en financiële consequenties (1978), gaat over dit onderwerp.

Een open sportpark van ca. 150 ha, zonder hekken, paste bij de geest van die tijd. Iedereen moest toegang hebben, geen barrières. Bovendien paste het in de groei van niet-verenigingsgebonden sportbeoefening. Het zou ook multifunctioneel moeten zijn. De nota noemt een aantal uitgangspunten/wensen voor wat betreft samenstelling (functies), ontwerp en beheer. De verkozen locatie lag "juist ten zuiden van de doorgaande vaarroute tussen de toekomstige woonwijken van Almere-Stad en Almere-Pampus." Naar mag worden aangenomen in de oksel van Hogering-Botterweg, tegenover Muziekwijk.

In 1982 werd een historisch interessant stuk geschreven, met als onderwerp: de locatie voor de Floriade van 1992 (de vierde). De Floriade werd gezien als een evenement dat goed voor het Almere-project zou kunnen zijn. Niet alleen het evenement zelf, maar vooral wat zou overblijven (de legacy). Voorkeur werd uitgesproken voor de Pampushout. “Overeenkomstig de strategie gaat de planstructuur in eerste instantie uit van een Floriade op het beschreven terrein, waarna een openbaar toegankelijk parkgebied (regionaal/locaal) met een intensief gebruikskarakter/annex beurs- en tentoonstellingsterrein zal achterblijven. Randvoorwaarde hierbij is, dat ten tijde van het Floriade-jaar vooral het noordelijk deel van Pampushouts' centrumgebied in gebruik zal zijn als (eenvoudig) open recreatiesportpark en dat de bossen ten zuiden dan als extensief wandelgebied voor Almeerders in gebruik zijn.“ Kortom, werk met werk maken.

Uiteindelijk zou Zoetermeer met de eer gaan strijken. Almere was een brug te ver. De organisatoren zagen overigens in het net aangelegde Kromslootpark een betere locatie.

Pampushout als potentiële locatie voor de Floriade van 1992

Situeringsvoorstel voor de Floriade 1992. Uit: "De locatie voor de Floriade van 1992" (1982)

Ten tijde van de planvorming voor Almere Poort kwam een nieuw - of toch niet zo nieuw - idee op tafel. Men wilde in de Pampushout een megasportpark (Sportpark West) realiseren. Dat park zou ten dienste staan van Poort - Pampus - Stad West (zie Stadsdeelverzorgende voorzieningen Almere Poort (2006). Uiteindelijk is het sportpark niet gerealiseerd.

Tot nu toe (2020) is alleen een manege gerealiseerd, aan de Botterweg.

Bron: structuurvisie Poort Noord (2006)

De locatie voor een mega-sportpark in de Pampushout. Uit: "Structuurvisie Poort Noord" (2006)