Oostelijke Groene Wig: basisgegevens

Opdrachtgever    
Ontwerper(s)   Lodewijk Wiegersma, Hans Laumanns
Ligging en situatie   Almere Haven
Oppervlakte    
Jaar van ontwerp   1976
Jaar van aanleg    
Karakteristiek, functie en vorm    
Voorzieningen en vestigingen   Stadswerfpark, Sportpark De Marken, Vliegerpark
Beheer    
Ontwikkelingsperspectief    
Website